Kwetsbaarheden verholpen in Apache httpd

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.09 29-03-2022 NCSC-2021-1086  
 
high
medium
Signed-PGP →  
29-03-2022
high
medium
NCSC-2021-1086 [1.09] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Cross-Site Request Forgery (XSRF)
  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Apache heeft twee kwetsbaarheden verholpen in HTTP Server. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-44224 is aanwezig wanneer HTTP Server als forward proxy is geconfigureerd. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende op afstand in staat om een denial-of-service te veroorzaken of mogelijk een cross-site request forgery-aanval uit te voeren. De tweede kwetsbaarheid, met kenmerk CVE-2021-44790, bevindt zich in mod_lua. De kwetsbaarheid kan worden misbruikt voor het veroorzaken van een denial-of-service of mogelijk het uitvoeren van willekeurige code. Alleen HTTP Server-configuraties die gebruik maken van mod_lua, zijn voor deze kwetsbaarheid kwetsbaar.

Cybersecuritybedrijf Sophos heeft een uitgebreide blogpost geschreven over deze kwetsbaarheden en raadt gebruikers aan om na te gaan of zij httpd gebruiken en vervolgens zo snel mogelijk te patchen. Voor meer informatie zie [Link]

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Debian
Fedora
SUSE Linux Enterprise
Ubuntu
OpenSUSE

Apache Software Foundation Apache HTTP Server
Debian Apache
IBM HTTP Server
IBM QRadar
IBM WebSphere Application Server

Oplossingen

Oplossingen

Apache heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in HTTP Server 2.4.52. Voor meer informatie, zie [Link]

Debian

Debian heeft updates van apache2 beschikbaar gesteld voor Debian 10.0 (Buster) en Debian 11.0 (Bullseye) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 35. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheiden te verhelpen in SUSE Linux Enterprise 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

SLES 12 [Link]

SLES 15 [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS, 20.04 LTS en 21.04 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

IBM

IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor het Apache HTTP server component voor IBM WebSphere Application Server en IBM QRadar. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's [Link] [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-34798, CVE-2021-39275, CVE-2021-44224, CVE-2021-44790

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 28
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.09 29-03-2022 NCSC-2021-1086  
 
high
medium
Signed-PGP →  
29-03-2022
high
medium
NCSC-2021-1086 [1.09] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.08 01-03-2022 NCSC-2021-1086  
 
high
medium
Signed-PGP →  
01-03-2022
high
medium
NCSC-2021-1086 [1.08] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft patches uitgebracht die de kwetsbaarheden verhelpen voor IBM HTTP Server en IBM QRadar Zie de paragraaf 'Mogelijke oplossingen' voor meer informatie.

  Versie 1.07 17-02-2022 NCSC-2021-1086  
 
high
medium
Signed-PGP →  
17-02-2022
high
medium
NCSC-2021-1086 [1.07] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Linux Enterprise 12.

  Versie 1.06 19-01-2022 NCSC-2021-1086  
 
high
medium
Signed-PGP →  
19-01-2022
high
medium
NCSC-2021-1086 [1.06] Signed-PGP →
  Versie 1.05 13-01-2022 NCSC-2021-1086  
 
high
medium
Signed-PGP →  
13-01-2022
high
medium
NCSC-2021-1086 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.04 07-01-2022 NCSC-2021-1086  
 
high
medium
Signed-PGP →  
07-01-2022
high
medium
NCSC-2021-1086 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

Ubuntu heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.03 05-01-2022 NCSC-2021-1086  
 
high
medium
Signed-PGP →  
05-01-2022
high
medium
NCSC-2021-1086 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Debian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in apache2.

  Versie 1.02 24-12-2021 NCSC-2021-1086  
 
high
medium
Signed-PGP →  
24-12-2021
high
medium
NCSC-2021-1086 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Fedora heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.01 23-12-2021 NCSC-2021-1086  
 
high
medium
Signed-PGP →  
23-12-2021
high
medium
NCSC-2021-1086 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Cybersecuritybedrijf Sophos heeft meer informatie gepubliceerd over de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-44224 en CVE-2021-44790. De inschaling wijzigt met deze informatie naar HIGH/MEDIUM.

  Versie 1.00 20-12-2021 NCSC-2021-1086  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
20-12-2021
medium
medium
NCSC-2021-1086 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.