Kwetsbaarheden verholpen in Apache HTTP Server

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.05 30-03-2022 NCSC-2022-0182  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
30-03-2022
medium
high
NCSC-2022-0182 [1.05] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Apache heeft kwetsbaarheden verholpen in Apache HTTP Server. De kwetsbaarheden stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat om een denial-of-service te veroorzaken of mogelijk willekeurige code uit te voeren. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-22720 maakt het daarnaast mogelijk om een HTTP request smuggling-aanval uit te voeren.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Ubuntu
OpenSUSE
Oracle Enterprise Linux
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise

Apache HTTP Server
IBM WebSphere Application Server

Oplossingen

Oplossingen

Apache heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in HTTP Server 2.4.53. Voor meer informatie, zie [Link]

IBM

IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2022-22719, CVE-2022-22720 en CVE-2022-22721 te verhelpen in WebSphere Application Server. Voor meer informatie, zie [Link]

openSUSE

De ontwikkelaars van openSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in openSUSE Leap 15.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de openSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Oracle Linux 7 [Link]

Oracle Linux 8 [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE 15. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS, 20.04 LTS en 21.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-22719, CVE-2022-22720, CVE-2022-22721, CVE-2022-23943

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 26
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.05 30-03-2022 NCSC-2022-0182  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
30-03-2022
medium
high
NCSC-2022-0182 [1.05] Signed-PGP →
Text
Update

Update

SUSE en openSUSE hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in respectievelijk SLES 15 en Leap 15.3.

  Versie 1.04 28-03-2022 NCSC-2022-0182  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
28-03-2022
medium
high
NCSC-2022-0182 [1.04] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Oracle Linux 8.

  Versie 1.03 25-03-2022 NCSC-2022-0182  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
25-03-2022
medium
high
NCSC-2022-0182 [1.03] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Red Hat en Oracle hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-22720 te verhelpen.

  Versie 1.02 23-03-2022 NCSC-2022-0182  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
23-03-2022
medium
high
NCSC-2022-0182 [1.02] Signed-PGP →
Text
Update

Update

IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2022-22719, CVE-2022-22720 en CVE-2022-22721 te verhelpen in WebSphere Application Server.

  Versie 1.01 18-03-2022 NCSC-2022-0182  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
18-03-2022
medium
high
NCSC-2022-0182 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS, 20.04 LTS en 21.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen.

  Versie 1.00 14-03-2022 NCSC-2022-0182  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
14-03-2022
medium
high
NCSC-2022-0182 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.