Kwetsbaarheid verholpen in Zimbra Collaboration

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.03 23-08-2022 NCSC-2022-0350  
 
high
high
Signed-PGP →  
23-08-2022
high
high
NCSC-2022-0350 [1.03] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Zimbra heeft kwetsbaarheden verholpen in Zimbra Collaboration. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-27924 stelt een kwaaadwillende op afstand in staat om memcached-commando's te injecteren en zodoende gecachete data te manipuleren. Dit maakt het mogelijk om content te manipuleren die aan gebruikers wordt geserveerd. De kwetsbaarheid met kernmerk CVE-2022-27925 maakt het voor een kwaadwillende daarnaast mogelijk om willekeurige code uit te voeren.

Onderzoekers van SonarSource hebben aangetoond dat eerstgenoemde kwetsbaarheid, CVE-2022-27924, een kwaadwillende in staat stelt om de inloggegevens van Zimbra-gebruikers te achterhalen. Voor misbruik van deze kwetsbaarheid is geen authenticatie vereist. Om de kwetsbaarheid te misbruiken moet de kwaadwillende het e-mailadres van het slachtoffer weten of "response smuggling"-technieken toepassen. De onderzoekers hebben proof-of-concept-code beschikbaar om de kwetsbaarheid te misbruiken en hebben tevens een blogpost gepubliceerd. Het NCSC verwacht dat de informatie in de blogpost voldoende aanknopingspunten geeft om de kwetsbaarheid te misbruiken. De blogpost is te vinden via de volgende URL [Link]

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-27925 stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende in staat om willekeurige code uit te voeren. Beveiligingsbedrijf Volexity geeft aan dat deze kwetsbaarheid op grote schaal wordt misbruikt. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie over de beschikbaar gestelde beveiligingsupdates. Volexity heeft een blogpost gepubliceerd met meer achtergrondinformatie, indicators-of-compromise en YARA-rules [Link]

Misbruik kan worden gedetecteerd middels onderstaande Indicators of Compromise (IoC) [Link]

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Zimbra Collaboration

< 8.8.15 Patch 31.1 < 9.0.0 Patch 24.1

Oplossingen

Oplossingen

Zimbra heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-27924 te verhelpen in 8.8.15 Patch 31.1 en 9.0.0 Patch 24.1. Voor meer informatie, zie [Link] [Link]

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-27925 is reeds verholpen in Zimbra 8.8.15 patch 31.0 en 9.0.0 patch 24.0. Wanneer bovengenoemde updates zijn geïnstalleerd, is de Zimbra-omgeving dus ook beschermd tegen CVE-2022-27925. Voor meer informatie over patch 31.0 en 24.0, zie [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-27924, CVE-2022-27925

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 34
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Grootschaling waargenomen 3
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.03 23-08-2022 NCSC-2022-0350  
 
high
high
Signed-PGP →  
23-08-2022
high
high
NCSC-2022-0350 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Onderzoekers hebben Proof-of-Concept-code gepubliceerd voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-27925

Zimbra en CISA hebben Indicators of Compromise (IoC) gepubliceerd, waarmee mogelijk misbruik kan worden gedetecteerd. Het algemene advies om zo snel mogelijk de beveiligingsupdates in te zetten blijft echter onverkort van kracht.

De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft onverminderd HIGH/HIGH.

Zie [Link]

  Versie 1.02 11-08-2022 NCSC-2022-0350  
 
high
high
Signed-PGP →  
11-08-2022
high
high
NCSC-2022-0350 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-27925 is aan dit beveiligingsadvies toegevoegd. Beveiligingsbedrijf Volexity meldt op grote schaal misbruik van deze kwetsbaarheid te hebben waargenomeen. Zie "Beschrijving" en "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie. De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft onverminderd HIGH/HIGH.

Het NCSC adviseert met klem om de door Zimbra beschikbaar gestelde updates spoedig te installeren mocht dat nog niet zijn gedaan. Wanneer de updates nog niet zijn geïnstalleerd, is het raadzaam om uw Zimbra-omgeving te controleren op aanwezigheid van de door Volexity gedeelde indicators-of-compromise.

  Versie 1.01 15-06-2022 NCSC-2022-0350  
 
high
high
Signed-PGP →  
15-06-2022
high
high
NCSC-2022-0350 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Onderzoekers van SonarSource hebben een blogpost gepubliceerd met meer informatie over de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-27924. Door deze nieuwe informatie verandert de inschaling van dit beveiligingsadvies naar HIGH/HIGH.

  Versie 1.00 12-05-2022 NCSC-2022-0350  
 
medium
high
Signed-PGP →  
12-05-2022
medium
high
NCSC-2022-0350 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.