0Day kwetsbaarheid verholpen in Atlassian Confluence

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.03 23-09-2022 NCSC-2022-0392  
 
high
high
Signed-PGP →  
23-09-2022
high
high
NCSC-2022-0392 [1.03] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Er is een 0Day kwetsbaarheid verholpen in Atlassian Confluence Server en Confluence Datacenter. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om willekeurige code uit te voeren met rechten van de applicatie en zo ook toegang krijgen tot gevoelige gegevens binnen de scope van de getroffen installatie.

Inmiddels is er Proof-of-Concept-code (PoC) publiek gedeeld. Atlassian meldt dat beperkt en gericht actief misbruik is waargenomen en schaalt daarom de kwetsbaarheid in als 'Critical'. Volexity, het bedrijf dat de kwetsbaarheid heeft ontdekt, heeft onderstaande blogpost gepubliceerd met achtergrondinformatie en IOC's [Link]

Trend Micro heeft malware aangetroffen die actief misbruik maakt van deze kwetsbaarheid. De malware betreft een zogenaamde 'cryptominer'. Cryptominers kapen de resources van het kwetsbare systeem om voor de kwaadwillende cryptovaluta te genereren. [Link]

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Atlassian Confluence

Oplossingen

Oplossingen

Atlassian heeft updates vrijgegeven voor Confluence voor de volgende versies: 7.4.17, 7.13.7, 7.14.3, 7.15.2, 7.16.4, 7.17.4 en 7.18.1

Als upgraden niet mogelijk is dan zijn op deze pagina ook aanvullende mitigerende maatregelen beschreven [Link]

Het NCSC houdt de ontwikkelingen in de gaten en werkt dit beveiligingsadvies bij wanneer aanvullende relevante informatie beschikbaar komt.

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-26134

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 34
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Al meer dan twee maanden 1
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.03 23-09-2022 NCSC-2022-0392  
 
high
high
Signed-PGP →  
23-09-2022
high
high
NCSC-2022-0392 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Onderzoekers van Trend Micro hebben cryptominers aangetroffen die actief verspreid worden door misbruik te maken van deze kwetsbaarheid. Zie "Beschrijving" voor meer informatie.

De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft ongewijzigd HIGH/HIGH

  Versie 1.02 07-06-2022 NCSC-2022-0392  
 
high
high
Signed-PGP →  
07-06-2022
high
high
NCSC-2022-0392 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Er zijn inmiddels een groot aantal Proof-of-Concepts (PoC) verschenen. Actief misbruik van niet-gepatchte systemen kan op zeer korte termijn worden verwacht.

  Versie 1.01 03-06-2022 NCSC-2022-0392  
 
high
high
Signed-PGP →  
03-06-2022
high
high
NCSC-2022-0392 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Atlassian heeft updates vrijgegeven voor Confluence voor de volgende versies: 7.4.17, 7.13.7, 7.14.3, 7.15.2, 7.16.4, 7.17.4 en 7.18.1

  Versie 1.00 03-06-2022 NCSC-2022-0392  
 
high
high
Signed-PGP →  
03-06-2022
high
high
NCSC-2022-0392 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.