Kwetsbaarheden verholpen in FortiOS

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 17-03-2023 NCSC-2023-0117  
 
medium
high
Signed-PGP →  
17-03-2023
medium
high
NCSC-2023-0117 [1.02] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

FortiNet heeft kwetsbaarheden verholpen in FortiOS. De kwetsbaarheden bevinden zich in de beheeromgeving en stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende, met toegang tot die beheerinterface, in staat om een Denial-of-Service op de beheerinterface uit te voeren, willekeurige code uit te voeren op het onderliggende systeem of toegang te krijgen tot gevoelige gegevens.

Het is goed gebruik een dergelijke beheerinterface niet publiek toegankelijk te hebben, maar af te steunen op een afgesloten management-LAN.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-45861 stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand, met toegang tot de VPN-portal, in staat om een Denial-of-Service te veroorzaken.

Van de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-41328 is bekend gesteld dat deze in beperkte mate actief is misbruikt. Deze kwetsbaarheid stelt een geauthenticeerde kwaadwillende in staat om toegang te krijgen tot systeemgegevens van het kwetsbare systeem. Deze gegevens kunnen worden gebruikt als input voor vervolgaanvallen.

Een blogpost met analyse en aanvalsscenario's kunt u hier vinden [Link]

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Fortinet FortiOS

FortiGate
FortiProxy
FortiWifi

Oplossingen

Oplossingen

FortiNet heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in alle ondersteunde versies van FortiOS. Voor meer informatie, zie [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-41328, CVE-2022-41329, CVE-2022-42476, CVE-2022-45861, CVE-2023-25610

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 24
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.02 17-03-2023 NCSC-2023-0117  
 
medium
high
Signed-PGP →  
17-03-2023
medium
high
NCSC-2023-0117 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Onderzoekers hebben een blogpost gepubliceerd, waarin beschreven is hoe de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-41328 actief is misbruikt in een aanval. Misbruik van deze kwetsbaarheid vond plaats nadat de kwaadwillenden zich toegang hebben weten te verschaffen tot de infrastructuur. Voor meer informatie zie [Link]

De inschalingsmatrix is bijgewerkt. De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft ongewijzigd MEDIUM/HIGH

  Versie 1.01 09-03-2023 NCSC-2023-0117  
 
medium
high
Signed-PGP →  
09-03-2023
medium
high
NCSC-2023-0117 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

FortiNet heeft meer kwetsbaarheden verholpen dan aanvankelijk gemeld bij het uitbrengen van de laatste versie van FortiOS. De bijbehorende inhoudelijke informatie is aanvullend toegevoegd bij dit beveiligingsadvies. De inschaling van dit advies blijft gelijk: MEDIUM/HIGH

  Versie 1.00 08-03-2023 NCSC-2023-0117  
 
medium
high
Signed-PGP →  
08-03-2023
medium
high
NCSC-2023-0117 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.