Kwetsbaarheid verholpen in Veeam Backup & Replication

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 24-03-2023 NCSC-2023-0119  
 
high
high
Signed-PGP →
 
24-03-2023
high
high
NCSC-2023-0119 [1.02] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid verholpen in Veaam Backup & Replication. Deze kwetsbaarheid zit in de authenticatiefunctionaliteit van het product. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende met toegang tot de netwerkport van de Backup Server, kan de kwetsbaarheid misbruiken om credentials te bemachtigen. Veeam meldt dat dit om versleutelde credentials gaat. Het NCSC heeft echter uit meerdere bronnen, zowel open als gesloten, vernomen dat het om plaintext credentials gaat. Zodoende kan de kwaadwillende zich toegang verschaffen tot de backup-infrastructuur.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Veeam Backup And Replication

11.0 12.0

Oplossingen

Oplossingen

Veeam heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in Backup & Replication 11.0.1.1261 en 12.0.0.1420. Ook zijn enkele mitigerende maatregelen vrijgegeven om het risico te beperken. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-27532

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 32
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.02 24-03-2023 NCSC-2023-0119  
 
high
high
Signed-PGP →
 
24-03-2023
high
high
NCSC-2023-0119 [1.02] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Veeam beschrijft dat de kwetsbaarheid kan worden misbruikt voor het verkrijgen van toegang tot versleutelde credentials. Het NCSC heeft echter uit betrouwbare bron vernomen dat het om plaintext credentials gaat. Dit is in dit advies verduidelijkt.

  Versie 1.01 24-03-2023 NCSC-2023-0119  
 
high
high
Signed-PGP →
 
24-03-2023
high
high
NCSC-2023-0119 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Onderzoekers hebben exploitcode gepubliceerd waarmee de kwetsbaarheid kan worden misbruikt.

De inschaling van dit beveilingsadvies verandert daarmee naar HIGH/HIGH. Het NCSC adviseert om met spoed de updates in te zetten indien dit nog niet gedaan is, of de geadviseerde mitigerende maatregelen toe te passen en zorg te dragen dat een dergelijke backup & restore dienst niet toegankelijk is vanaf het internet.

  Versie 1.00 09-03-2023 NCSC-2023-0119  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
09-03-2023
medium
high
NCSC-2023-0119 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.