Kwetsbaarheid verholpen in Perl

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.03 07-08-2019 NCSC-2018-0538  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
07-08-2019
medium
medium
NCSC-2018-0538 [1.03] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid verholpen in de Archive::Tar-module van Perl. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat met behulp van een malafide tar-bestand een beveiligingsmaatregel te omzeilen waardoor het mogelijk wordt een directory-traversal-aanval uit te voeren .

Er is een Proof-of-Concept beschikbaar.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Ubuntu
Debian
OpenSUSE Red Hat
SUSE

Perl

< 5.26.2

Oplossingen

Oplossingen

De ontwikkelaars van Perl hebben de kwetsbaarheid verholpen in de laatste versie (2.28) van de Archive::Tar-module voor Perl. U kunt deze update ophalen via CPAN [Link]

Debian

Debian heeft updates van perl beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 (Jessie), Debian 9.0 (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

openSUSE

De ontwikkelaars van openSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in openSUSE Leap 42.3 en Leap 15.0. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de openSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

openSUSE Leap 42.3 [Link]

openSUSE Leap 15 [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE 11-SP4. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS, 17.10 en 18.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2018-12015

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.03 07-08-2019 NCSC-2018-0538  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
07-08-2019
medium
medium
NCSC-2018-0538 [1.03] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Red Hat heeft updates uitgegeven om de kwetsbaarheid te verhelpen in Red Hat Enterprise Linux 7. Zie voor meer informatie de paragraaf "Mogelijke oplossingen".

  Versie 1.02 20-07-2018 NCSC-2018-0538  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
20-07-2018
medium
medium
NCSC-2018-0538 [1.02] Signed-PGP →
Text
Update

Update

openSUSE en SUSE hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.

  Versie 1.01 14-06-2018 NCSC-2018-0538  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
14-06-2018
medium
medium
NCSC-2018-0538 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor perl.

  Versie 1.00 12-06-2018 NCSC-2018-0538  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
12-06-2018
medium
medium
NCSC-2018-0538 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.