Kwetsbaarheden verholpen in Apache Tomcat

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.06 31-12-2019 NCSC-2019-0240  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
31-12-2019
medium
medium
NCSC-2019-0240 [1.06] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Cross-Site Scripting (XSS)
  • Denial-of-Service (DoS)
Omschrijving

Omschrijving

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken.

De kwetsbaarheid werd veroorzaakt doordat de HTTP/2-implementatie streams accepteert met grote aantallen SETTINGS-frames en clients toe staat om streams open te houden zonder data te lezen/schrijven of op te vragen/te versturen. Hierdoor is het mogelijk om I/O van de Servlet-API te blokkeren wat kan leiden tot een Denial-of-Service.

De Fedora update voegt de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-0221 toe aan dit beveiligingsadvies. Het betreft hier een Cross-Site Scripting-kwetsbaarheid in een form-field die standaard is uitgeschakeld. Dit form-field wordt gebruikt bij foutzoeken.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Ubuntu
Debian
Fedora
OpenSUSE
SUSE Linux Enterprise

Apache Software Foundation Tomcat

9.0.0.M1 - 9.0.19 8.5.0 - 8.5.40

Oplossingen

Oplossingen

Apache heeft versies 8.5.41 en 9.0.20 beschikbaar gesteld voor Tomcat. Meer informatie over deze updates kunt u vinden op onderstaande pagina's:

Apache Tomcat 8.x [Link]

Apache Tomcat 9.x [Link]

Debian

Debian heeft updates van tomcat8 beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheden te verhelpen. In deze update zijn ook de oude (2018) kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-8014 en CVE-2018-11784 verholpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 30 voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-0199 en CVE-2019-0221. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2019-0199 en CVE-2019-0221 te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE Linux Enterprise Server 12-SP4. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS en 18.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-0199, CVE-2019-0221, CVE-2019-10072

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.06 31-12-2019 NCSC-2019-0240  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
31-12-2019
medium
medium
NCSC-2019-0240 [1.06] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Debian heeft updates uitgebracht voor Debian 9 ("Stretch", de Oldstable versie). Hierin zijn ook de eerder beschreven oudere (2018) kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-8014 en CVE-2018-11784 verholpen.

  Versie 1.05 11-09-2019 NCSC-2019-0240  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
11-09-2019
medium
medium
NCSC-2019-0240 [1.05] Signed-PGP →
Text
Update

Update

De ontwikkelaars van Ubuntu hebben updates uitgegeven om de kwetsbaarheden te verhelpen in Ubuntu 18.04 LTS en 16.04 LTS. Zie voor meer informatie de paragraaf "Mogelijke oplossingen".

  Versie 1.04 18-07-2019 NCSC-2019-0240  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
18-07-2019
medium
medium
NCSC-2019-0240 [1.04] Signed-PGP →
Text
Update

Update

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor SUSE Linux Enterprise Server 12-SP4.

  Versie 1.03 01-07-2019 NCSC-2019-0240  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
01-07-2019
medium
medium
NCSC-2019-0240 [1.03] Signed-PGP →
Text
Update

Update

OpenSuse heeft updates beschikbaar gesteld voor OpenSUSE Leap 15.0.

  Versie 1.02 25-06-2019 NCSC-2019-0240  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
25-06-2019
medium
medium
NCSC-2019-0240 [1.02] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Apache Tomcat.

  Versie 1.01 24-06-2019 NCSC-2019-0240  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
24-06-2019
medium
medium
NCSC-2019-0240 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-0199 is niet compleet verholpen, daarom is er een nieuw kenmerk CVE-2019-10072 uitgebracht die de overgebleven kwetsbaarheid aanduidt.

Er zijn updates uitgebracht die de kwetsbaarheden verhelpen, zie 'Mogelijke oplossingen' voor meer informatie.

  Versie 1.00 26-03-2019 NCSC-2019-0240  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
26-03-2019
medium
medium
NCSC-2019-0240 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.