Meerdere implementaties van HTTP/2 kwetsbaar voor Denial-of-Service

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 20-08-2019 NCSC-2019-0643  
 
medium
high
Signed-PGP →  
20-08-2019
medium
high
NCSC-2019-0643 [1.02] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
Omschrijving

Omschrijving

Kwetsbaarheden in verschillende implementaties van HTTP/2 kunnen door een kwaadwillende worden misbruikt om een Denial-of-Service te veroorzaken.

Naast webservers kunnen ook CDN's (content delivery networks) of cloud-diensten kwetsbaar zijn.

Meer informatie over de kwetsbaarheden is te vinden op [Link] [Link]

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2019

F5 BIG-IP
Nginx
Synology

Oplossingen

Oplossingen

BIG-IP

F5 heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-9512, CVE-2019-9514 en CVE-2019-9515 te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

CVE-2019-9512 [Link]

CVE-2019-9514 [Link]

CVE-2019-9515 [Link]

Microsoft

Microsoft heeft in de recente updates van augustus deze kwetsbaarheden al verholpen in verschillende versies van Windows. Het NCSC schreef hierover in NCSC-2019-0639. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

NGINX

Voor nginx zijn updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie [Link]

Synology

Synology heeft aangegeven dat DSM 6.2, SkyNAS en VS960HD ook kwetsbaar zijn. Op het moment van schrijven zijn nog geen updates van Synology beschikbaar. Meer informatie vindt u op de website van Synology [Link]

Alternatieve maatregelen

Een alternatieve maatregel zou kunnen zijn om HTTP/2-ondersteuning uit te schakelen zolang updates nog niet zijn geïnstalleerd. Of dat mogelijk is en wat de impact daarvan is, bijvoorbeeld op de performance, verschilt per implementatie.

Online diensten

Verschillende online diensten zijn al gepatcht, waaronder:

Akamai [Link]

Cloudflare [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-9511, CVE-2019-9512, CVE-2019-9513, CVE-2019-9514, CVE-2019-9515, CVE-2019-9516, CVE-2019-9517, CVE-2019-9518

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Nog niet 3
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.02 20-08-2019 NCSC-2019-0643  
 
medium
high
Signed-PGP →  
20-08-2019
medium
high
NCSC-2019-0643 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

F5 heeft updates beschikbaar gesteld voor BIG-IP.

  Versie 1.01 15-08-2019 NCSC-2019-0643  
 
medium
high
Signed-PGP →  
15-08-2019
medium
high
NCSC-2019-0643 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Microsoft heeft de kwetsbaarheden verholpen in Windows met de updates van augustus.

Synology heeft informatie gepubliceerd.

Cloudflare geeft aan ook patches te hebben uitgevoerd.

  Versie 1.00 14-08-2019 NCSC-2019-0643  
 
medium
high
Signed-PGP →  
14-08-2019
medium
high
NCSC-2019-0643 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.