Kwetsbaarheden verholpen in Apache Tomcat

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.06 11-08-2020 NCSC-2020-0565  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
11-08-2020
medium
medium
NCSC-2020-0565 [1.06] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn meerdere kwetsbaarheden verholpen in Apache Tomcat. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken op de Tomcat-server. Hiertoe dient de kwaadwillende speciaal vervaardigd HTTP- of WebSocket-verkeer naar de kwetsbare server te versturen.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Debian
OpenSUSE
Ubuntu

Apache Software Foundation Tomcat
Red Hat Jboss Web Server

Oplossingen

Oplossingen

De ontwikkelaars van Apache Tomcat hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in versie 8.5.57, 9.0.37 en 10.0.0-M7. Voor meer informatie, zie:

CVE-2020-13934 [Link]

CVE-2020-13935 [Link]

Debian

Debian heeft updates van Tomcat beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (stretch) en 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

Debian 9.0 [Link]

Debian 10.0 [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1 en 15.2. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

15.1 [Link]

15.2 [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6, 7, Red Hat JBoss Web Server en Red Hat JBoss Enterprise Application Platform. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Red Hat Enterprise Linux 6 & 7 [Link] Red Hat JBoss Web Server [Link] Red Hat JBoss Enterprise Application Platform [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-13934, CVE-2020-13935

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.06 11-08-2020 NCSC-2020-0565  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
11-08-2020
medium
medium
NCSC-2020-0565 [1.06] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor JBoss Enterprise Application.

  Versie 1.05 05-08-2020 NCSC-2020-0565  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
05-08-2020
medium
medium
NCSC-2020-0565 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Tomcat om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-13935 te verhelpen. Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in Tomcat.

  Versie 1.04 30-07-2020 NCSC-2020-0565  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
30-07-2020
medium
medium
NCSC-2020-0565 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.03 28-07-2020 NCSC-2020-0565  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
28-07-2020
medium
medium
NCSC-2020-0565 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1.

  Versie 1.02 23-07-2020 NCSC-2020-0565  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
23-07-2020
medium
medium
NCSC-2020-0565 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Debian heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen voor Debian 9.0 (Strech).

  Versie 1.01 20-07-2020 NCSC-2020-0565  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
20-07-2020
medium
medium
NCSC-2020-0565 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Debian heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-13934 en CVE-2020-13935 te verhelpen voor Debian 10 (Buster). Tevens heeft Debian de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-9484 en CVE-2020-11996 verholpen. Deze zijn in eerdere beveiligingsadviezen NCSC-2020-0418 en NCSC-2020-0511 beschreven.

  Versie 1.00 15-07-2020 NCSC-2020-0565  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
15-07-2020
medium
medium
NCSC-2020-0565 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.