Kwetsbaarheden verholpen in Salt

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.05 22-11-2021 NCSC-2021-0451  
 
medium
high
Signed-PGP →  
22-11-2021
medium
high
NCSC-2021-0451 [1.05] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Manipulatie van gegevens
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Salt. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om met verhoogde rechten willekeurige code uit te voeren. Hiertoe dient de kwaadwillende de mogelijkheid te hebben om een malafide bestand op een door Salt gemonitord apparaat te plaatsen. Dit bestand dient vervolgens door de Snapper-module te worden gediffed. Verder kan een kwaadwillende mogelijk gevoelige gegevens bemachtigen of gegevens manipuleren.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Debian
Fedora
OpenSUSE
SUSE Linux Enterprise

Salt Project SaltStack

< 3001.8 < 3002.7 < 3003.3

Oplossingen

Oplossingen

Er zijn updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Salt 3001.8, 3002.7 en 3003.3. Voor meer informatie, zie [Link]

Debian

Debian heeft updates van salt beschikbaar gesteld voor Debian 10.0 (Buster) en Debian 11.0 (Bullseye) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 33, 34 & 35. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Fedora 33 [Link]

Fedora 34 [Link]

Fedora 35 [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2 en 15.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

openSUSE 15.2 [Link]

opensuse 15.3 [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE 15. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-21996, CVE-2021-22004, CVE-2021-31607

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 25
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.05 22-11-2021 NCSC-2021-0451  
 
medium
high
Signed-PGP →  
22-11-2021
medium
high
NCSC-2021-0451 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

Debian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in salt.

  Versie 1.04 27-09-2021 NCSC-2021-0451  
 
medium
high
Signed-PGP →  
27-09-2021
medium
high
NCSC-2021-0451 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

De update voegt de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-21996 en CVE-2021-22004 toe. Tevens is de lijst met getroffen productversies bijgewerkt. De inschaling van dit advies blijft MEDIUM/HIGH.

  Versie 1.03 10-09-2021 NCSC-2021-0451  
 
medium
high
Signed-PGP →  
10-09-2021
medium
high
NCSC-2021-0451 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Fedora heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.

  Versie 1.02 12-07-2021 NCSC-2021-0451  
 
medium
high
Signed-PGP →  
12-07-2021
medium
high
NCSC-2021-0451 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

openSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in openSUSE Leap 15.3.

  Versie 1.01 24-06-2021 NCSC-2021-0451  
 
medium
high
Signed-PGP →  
24-06-2021
medium
high
NCSC-2021-0451 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE en OpenSUSE hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.

  Versie 1.00 26-05-2021 NCSC-2021-0451  
 
medium
high
Signed-PGP →  
26-05-2021
medium
high
NCSC-2021-0451 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.