Kwetsbaarheden verholpen in Apache

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.06 24-11-2021 NCSC-2021-0488  
 
medium
high
Signed-PGP →  
24-11-2021
medium
high
NCSC-2021-0488 [1.06] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Apache heeft versie 2.4.48 uitgebracht van de Apache webserver. In deze versie zijn een aantal kwetsbaarheden verholpen, welke door een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kunnen worden misbruikt voor het veroorzaken van een Denial-of-Service. Ook is er een kwetsbaarheid verholpen, welke kan worden misbruikt om uit een opgebouwde proxytunnel te breken en zo mogelijk toegang te krijgen tot gevoelige gegevens. Hiervoor dient de kwaadwillende wel geauthoriseerd te zijn om van de proxy gebruik te mogen maken.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Debian
OpenSUSE
SUSE Linux Enterprise
Ubuntu

Apache Software Foundation Apache HTTP Server
IBM WebSphere Application Server
Zimbra Collaboration

Oplossingen

Oplossingen

Apache heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Apache server 2.4.48. Voor meer informatie, zie [Link]

Debian

Debian heeft updates van apache2 beschikbaar gesteld voor Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-35452, CVE-2021-26690, CVE-2021-26691, CVE-2021-30641 en CVE-2021-31618 te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

IBM

IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-26691 en CVE-2021-26690 te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE 15. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS, 20.04 LTS, 20.10 en 21.04 voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-13950, CVE-2020-35452, CVE-2021-26690, CVE-2021-26691 en CVE-2021-30641. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Zimbra

Zimbra heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Zimbra "Kepler" en Zimbra "James Prescott". Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-17567, CVE-2020-13938, CVE-2020-13950, CVE-2020-35452, CVE-2021-26690, CVE-2021-26691, CVE-2021-30641, CVE-2021-31618

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 24
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.06 24-11-2021 NCSC-2021-0488  
 
medium
high
Signed-PGP →  
24-11-2021
medium
high
NCSC-2021-0488 [1.06] Signed-PGP →
Update

Update

Zimbra heeft de Apache versie, meegeleverd met Zimbra, vervangen voor versie 2.4.51 om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.05 12-07-2021 NCSC-2021-0488  
 
medium
high
Signed-PGP →  
12-07-2021
medium
high
NCSC-2021-0488 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

openSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.04 09-07-2021 NCSC-2021-0488  
 
medium
high
Signed-PGP →  
09-07-2021
medium
high
NCSC-2021-0488 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-35452, CVE-2021-26690, CVE-2021-26691, CVE-2021-30641 en CVE-2021-31618 te verhelpen.

  Versie 1.03 29-06-2021 NCSC-2021-0488  
 
medium
high
Signed-PGP →  
29-06-2021
medium
high
NCSC-2021-0488 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor Apache.

  Versie 1.02 23-06-2021 NCSC-2021-0488  
 
medium
high
Signed-PGP →  
23-06-2021
medium
high
NCSC-2021-0488 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.01 22-06-2021 NCSC-2021-0488  
 
medium
high
Signed-PGP →  
22-06-2021
medium
high
NCSC-2021-0488 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Apache.

  Versie 1.00 08-06-2021 NCSC-2021-0488  
 
medium
high
Signed-PGP →  
08-06-2021
medium
high
NCSC-2021-0488 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.