Kwetsbaarheden verholpen in Node.js

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.07 gisteren NCSC-2021-0714  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
gisteren
medium
medium
NCSC-2021-0714 [1.07] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Cross-Site Scripting (XSS)
  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Node.js. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Cross-Site Scripting (XSS)
  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)

Het kenmerk CVE-2021-3672 beschrijft een kwetsbaarheid in c-ares, dit is een library die onder andere wordt gebruikt in Node.js en F5 Big-IP. Misbruik van deze kwetsbaarheid kan leiden tot Domain Hijacking.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

OpenSUSE
Oracle Linux
Red Hat
SUSE

F5 BIG-IP
Node.js
c-ares

Oplossingen

Oplossingen

De ontwikkelaars hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Node.js 12.22.5, 14.17.5 en 16.6.2. Voor meer informatie, zie [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen voor Node.js 10 en 12 in OpenSUSE Leap 15.2 en 15.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

15.2 [Link] [Link]

15.3 [Link] [Link] [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 7 & 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Red Hat 7 [Link] [Link]

Red Hat 8 [Link] [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen voor Node.js 10 en 12 in SUSE 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

12 [Link] [Link]

15 [Link] [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-22930, CVE-2021-22931, CVE-2021-22939, CVE-2021-22940, CVE-2021-3672

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 25
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.07 gisteren NCSC-2021-0714  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
gisteren
medium
medium
NCSC-2021-0714 [1.07] Signed-PGP →
Update

Update

De advisory van F5 voegt een kwetsbaarheid toe met kenmerk CVE-2021-3672. Deze toevoeging brengt geen verandering van inschaling teweeg.

Big-IP van F5 is enkel kwetsbaar voor de kwetsbaarheid met het kenmerk CVE-2021-22931 indien er gebruik wordt gemaakt van iRulesLX regels die gebruik maken van DNS::. Dit is een afwijking van de standaard configuratie.

  Versie 1.06 12-10-2021 NCSC-2021-0714  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
12-10-2021
medium
medium
NCSC-2021-0714 [1.06] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-22930 te verhelpen in de Enterprise Module voor SUSE 15. OpenSUSE heeft updates uitgebrachr om deze kwetsbaarheid te verhelpen in Leap 15.3

  Versie 1.05 27-09-2021 NCSC-2021-0714  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
27-09-2021
medium
medium
NCSC-2021-0714 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 8 om de kwetsbaarheden te verhelpen in Node.js 14.

  Versie 1.04 23-09-2021 NCSC-2021-0714  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
23-09-2021
medium
medium
NCSC-2021-0714 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat en Oracle hebben updates beschikbaar gesteld voor Node.js.

  Versie 1.03 08-09-2021 NCSC-2021-0714  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
08-09-2021
medium
medium
NCSC-2021-0714 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE en OpenSUSE hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.02 31-08-2021 NCSC-2021-0714  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
31-08-2021
medium
medium
NCSC-2021-0714 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.01 27-08-2021 NCSC-2021-0714  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
27-08-2021
medium
medium
NCSC-2021-0714 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE en Red Hat hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.00 13-08-2021 NCSC-2021-0714  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
13-08-2021
medium
medium
NCSC-2021-0714 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.