Kwetsbaarheden verholpen in OpenOffice en LibreOffice

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.04 23-11-2021 NCSC-2021-0827  
 
high
medium
Signed-PGP →  
23-11-2021
high
medium
NCSC-2021-0827 [1.04] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Apache OpenOffice.
De kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-28129 en CVE-2021-40439 stellen een kwaadwillende in staat om een Denial-of-Service te veroorzaken.

De kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-41830, CVE-2021-41831 en CVE-2021-41832 kunnen door een kwaadwillende worden misbruikt om de digitale handtekening van een document te manipuleren en afkomstig te laten zijn van een vertrouwde bron. Deze kwetsbaarheden staan bij LibreOffice bekend als CVE-2021-25633 en CVE-2021-25634.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-33035 stelt een kwaadwillende op afstand in staat willekeurige code uit te voeren. De kwaadwillende moet het slachtoffer bewegen een malafide document te openen. Meer informatie over de kwetsbaarheid is te vinden in een blogpost van de onderzoeker die de kwetsbaarheid heeft gemeld bij Apache [Link]

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Ubuntu
Debian

Apache OpenOffice
LibreOffice

Oplossingen

Oplossingen

Apache Foundation heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenOffice 4.1.11. Voor meer informatie, zie [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]

The Document Foundation heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in LibreOffice 7.0.6/7.1.3. Voor meer informatie, zie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 20.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-25632, CVE-2021-25633, CVE-2021-25634, CVE-2021-28129, CVE-2021-33035, CVE-2021-40439, CVE-2021-41830, CVE-2021-41831, CVE-2021-41832

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 31
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.04 23-11-2021 NCSC-2021-0827  
 
high
medium
Signed-PGP →  
23-11-2021
high
medium
NCSC-2021-0827 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

Ubuntu heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-25634 en CVE-2021-25633 te verhelpen.

  Versie 1.03 19-10-2021 NCSC-2021-0827  
 
high
medium
Signed-PGP →  
19-10-2021
high
medium
NCSC-2021-0827 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

De advisory van LibreOffice voegt drie kwetsbaarheden toe met kenmerken CVE-2021-25632, CVE-2021-25633 en CVE-2021-25634. Deze toevoeging brengt geen verandering van inschaling teweeg.

Debian heeft updates beschikbaar gesteld voor LibreOffice.

  Versie 1.02 12-10-2021 NCSC-2021-0827  
 
high
medium
Signed-PGP →  
12-10-2021
high
medium
NCSC-2021-0827 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Apache heeft updates vrijgegeven om de kwetsbaarheden te verhelpen. In deze update naar versie 4.1.11 zijn ook de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-28129 en CVE-2021-40439 verholpen. Deze twee kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende op afstand in staat om een Denial-of-Service te veroorzaken. Ook zijn in deze versie de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-41830, CVE-2021-41831 en CVE-2021-41832 verholpen. Een kwaadwillende kan deze kwetsbaarheden misbruiken om de signature van documenten te manipuleren.

Delen van dit beveiligingsadvies zijn overgenomen uit de vorige versie. Aanvullende informatie is toegevoegd.

  Versie 1.01 08-10-2021 NCSC-2021-0827  
 
high
medium
Signed-PGP →  
08-10-2021
high
medium
NCSC-2021-0827 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Apache heeft updates vrijgegeven om de kwetsbaarheid te verhelpen. In deze update naar versie 4.1.11 zijn ook de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-28129 en CVE-2021-40439 verholpen. Deze twee kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende op afstand in staat om een Denial-of-Service te veroorzaken.

  Versie 1.00 21-09-2021 NCSC-2021-0827  
 
high
medium
Signed-PGP →  
21-09-2021
high
medium
NCSC-2021-0827 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.