Kwetsbaarheden verholpen in Apache web server

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.04 13-10-2021 NCSC-2021-0861  
 
high
high
Signed-PGP →
 
13-10-2021
high
high
NCSC-2021-0861 [1.04] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Apache Software Foundation heeft twee kwetsbaarheden verholpen in Apache HTTP Server. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken voor het veroorzaken van een Denial-of-Service, het verkrijgen van toegang tot gevoelige gegevens of het uitvoeren van willekeurige code.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-41524 kan mogelijk worden misbruikt voor het veroorzaken van een Denial-of-Service. Dit kan worden bewerkstelligd door het versturen van een speciaal geprepareerd verzoek en resulteert in het crashen van het httpd-proces dat het verzoek afhandelt. Doordat dergelijke processen automatisch herstarten is een totale Denial-of-Service waarbij de gehele webserver stopt onwaarschijnlijk.

De kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-41773 en CVE-2021-42013 zijn nieuw geïntroduceerde fouten in Apache HTTP Server 2.4.49 en 2.4.50. De kwetsbaarheden stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende in staat om middels een path-traversal toegang te krijgen tot gevoelige gegevens buiten de scope van de Apache web server of willekeurige code uit te voeren. Normaal gesproken heeft het webproces geen toegang tot bestanden buiten de eigen omgeving. Echter, wanneer "require all denied" niet in de configuratie voorkomt om toegang tot bestanden buiten de omgeving van Apache te voorkomen, kan een kwaadwillende door misbruik van de kwetsbaarheid toch dergelijke bestanden benaderen of willekeurige code uitvoeren met rechten van de webserver. Uitvoer van code is daarbij alleen mogelijk wanneer mod-cgi is ingeschakeld.

De kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-41773 en CVE-2021-42013 worden actief misbruikt. Organisaties worden opgeroepen om Apache HTTP Server bij te werken naar versie 2.4.51. Voor zover bekend komen deze twee specifieke kwetsbaarheden niet voor in versie 2.4.48 en ouder.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Fedora

Apache HTTP Server

= 2.4.49 = 2.4.50

Oplossingen

Oplossingen

Apache Foundation heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Apache web server 2.4.51. Voor meer informatie, zie [Link]

Nog niet alle uitgevers van Linuxdistributies hebben beveiligingsupdates beschikbaar gesteld die de kwetsbaarheden verhelpen. Om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-41773 en CVE-2021-42013 te mitigeren dienen bestanden buiten de zogenaamde document root te worden beschermd via de "require all denied"-instelling. Het gebruik van deze instelling voorkomt dat de path traversal-kwetsbaarheden kunnen worden misbruikt voor het uitlezen van bestanden buiten de document root of het uitvoeren van willekeurige code.

Cisco Talos heeft een blogpost gepubliceerd met mogelijke indicators-of-compromise. Voor meer informatie, zie [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 34. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-41524, CVE-2021-41773, CVE-2021-42013

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 32
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Nee 1
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Grootschaling waargenomen 3
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.04 13-10-2021 NCSC-2021-0861  
 
high
high
Signed-PGP →
 
13-10-2021
high
high
NCSC-2021-0861 [1.04] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Fedora heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-42013 te verhelpen in Fedora 34.

  Versie 1.03 08-10-2021 NCSC-2021-0861  
 
high
high
Signed-PGP →
 
08-10-2021
high
high
NCSC-2021-0861 [1.03] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Apache Software Foundation heeft aangegeven dat de patch voor versie 2.4.50 onvolledig is. Aan deze regressie is CVE-kenmerk CVE-2021-42013 toegekend. Net als de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-41773 wordt CVE-2021-42013 actief misbruikt.

Apache HTTP Server 2.4.51 is beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid volledig te verhelpen. Organisaties worden opgeroepen om te updaten naar versie 2.4.51.en een blogpost met indicators-of-compromise. De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft onverminderd HIGH/HIGH.

  Versie 1.02 06-10-2021 NCSC-2021-0861  
 
high
high
Signed-PGP →
 
06-10-2021
high
high
NCSC-2021-0861 [1.02] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Onderzoekers zijn in staat gebleken om willekeurige code uit te voeren met rechten van de webserver op kwetsbare systemen waarbij zowel mod-cgi is ingeschakeld en 'require all denied' ontbreekt. Een Proof-of-Concept is door NCSC getest en gereproduceerd. De Apache Foundation heeft nog niet formeel op deze ontwikkeling gereageerd.

Het veld 'Schade' is aangevuld.
De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft onverminderd HIGH/HIGH.

  Versie 1.01 05-10-2021 NCSC-2021-0861  
 
high
high
Signed-PGP →
 
05-10-2021
high
high
NCSC-2021-0861 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Dit beveiligingsadvies is bijgewerkt op basis van nieuw beschikbaar gekomen informatie. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-41773 wordt op grotere schaal actief misbruikt. Organisaties die gebruik maken van Apache HTTP Server 2.4.49 worden dringend opgeroepen om te updaten naar versie 2.4.50 of hoger. De inschaling van dit beveiligingsadvies is gewijzigd naar HIGH/HIGH.

  Versie 1.00 05-10-2021 NCSC-2021-0861  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
05-10-2021
medium
high
NCSC-2021-0861 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.