Kwetsbaarheden verhopen in Java

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.13 03-05-2022 NCSC-2021-0975  
 
medium
high
Signed-PGP →  
03-05-2022
medium
high
NCSC-2021-0975 [1.13] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Java. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Toegang tot systeemgegevens
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Ubuntu
CentOS
Debian
OpenSUSE
SUSE Linux Enterprise

IBM MQ (voorheen WebSphere MQ)
IBM Security Access Manager (Tivoli)
IBM Security Directory Server
IBM Tivoli Directory Server
IBM Tivoli Monitoring
IBM Tivoli Netcool/Impact
IBM WebSphere Application Server
Oracle Java
Oracle OpenJDK

Oplossingen

Oplossingen

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 7 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie:

Java 11 OpenJDK [Link]

Java 1.8.0 OpenJDK 8 [Link]

Debian

Debian heeft updates van openjdk-11 en openjdk-17 beschikbaar gesteld voor Debian 10.0 (Buster) en 11.0 (Bullseye) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

Debian 10, openjdk-11 [Link]

Debian 11, openjdk-17 [Link]

IBM

IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Java en diverse andere producten. Voor meer informatie, zie onderstaande pagina's.

Java [Link]

IBM MQ [Link]

IBM Security Access Manager [Link]

IBM Security Directory Server (SDS) [Link]

IBM Tivoli Directory Server [Link]

IBM Tivoli Monitoring [Link]

IBM Tivoli Netcool/impact [Link]

IBM WebSphere [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2 en 15.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

Java 1.8.0 OpenJDK 8 voor OpenSUSE Leap 15.2 [Link]

Java 11 OpenJDK voor OpenSUSE Leap 15.2 [Link]

Jave 1.8.0 OpenJDK 8 voor OpenSUSE Leap 15.3 [Link]

Java 11 OpenJDK voor OpenSUSE Leap 15.3 [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE Linux Enterprise Server 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS, 20.04 LTS en 21.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-2161, CVE-2021-2163, CVE-2021-2341, CVE-2021-2369, CVE-2021-2388, CVE-2021-2432, CVE-2021-35550, CVE-2021-35556, CVE-2021-35559, CVE-2021-35561, CVE-2021-35564, CVE-2021-35565, CVE-2021-35567, CVE-2021-35578, CVE-2021-35586, CVE-2021-35588, CVE-2021-35603, CVE-2021-38875

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 26
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Grootschaling waargenomen 3
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.13 03-05-2022 NCSC-2021-0975  
 
medium
high
Signed-PGP →  
03-05-2022
medium
high
NCSC-2021-0975 [1.13] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in IBM Tivoli Monitoring.

  Versie 1.12 01-04-2022 NCSC-2021-0975  
 
medium
high
Signed-PGP →  
01-04-2022
medium
high
NCSC-2021-0975 [1.12] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-35560, CVE-2021-35578, CVE-2021-35564, CVE-2021-35565, CVE-2021-35588 en CVE-2021-41035 te verhelpen in Tivoli Netcool/impact.

  Versie 1.11 15-03-2022 NCSC-2021-0975  
 
medium
high
Signed-PGP →  
15-03-2022
medium
high
NCSC-2021-0975 [1.11] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor IBM Security Access Manager.

  Versie 1.10 25-02-2022 NCSC-2021-0975  
 
medium
high
Signed-PGP →  
25-02-2022
medium
high
NCSC-2021-0975 [1.10] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-35550 en CVE-2021-35603 te verhelpen in WebSphere. In deze update is ook de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2022-21340 meegenomen, welke is beschreven in beveiligingsadvies NCSC-2022-0044.

  Versie 1.09 16-02-2022 NCSC-2021-0975  
 
medium
high
Signed-PGP →  
16-02-2022
medium
high
NCSC-2021-0975 [1.09] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in IBM Security Directory Server.

  Versie 1.08 21-01-2022 NCSC-2021-0975  
 
medium
high
Signed-PGP →  
21-01-2022
medium
high
NCSC-2021-0975 [1.08] Signed-PGP →
Update

Update

De ontwikkelaars van SUSE hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE Linux Enterprise 12.

  Versie 1.07 04-01-2022 NCSC-2021-0975  
 
medium
high
Signed-PGP →  
04-01-2022
medium
high
NCSC-2021-0975 [1.07] Signed-PGP →
Update

Update

Debian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in openjdk-11 op Debian 10.

  Versie 1.06 31-12-2021 NCSC-2021-0975  
 
medium
high
Signed-PGP →  
31-12-2021
medium
high
NCSC-2021-0975 [1.06] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates uitgebracht voor Tivoli Directory Server om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-35578 te verhelpen.

  Versie 1.05 20-12-2021 NCSC-2021-0975  
 
medium
high
Signed-PGP →  
20-12-2021
medium
high
NCSC-2021-0975 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS, 20.04 LTS en 21.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen.

  Versie 1.04 25-11-2021 NCSC-2021-0975  
 
medium
high
Signed-PGP →  
25-11-2021
medium
high
NCSC-2021-0975 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

Debian en OpenSUSE hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.03 23-11-2021 NCSC-2021-0975  
 
medium
high
Signed-PGP →  
23-11-2021
medium
high
NCSC-2021-0975 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates uitgebracht voor IBM MQ om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-2432 en CVE-2021-2388 te verhelpen in de meegeleverde Java. Ook heeft IBM de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-38875 in MQ zelf verholpen, waarmee een geauthenticeerde kwaadwillende een Denial-of-Service op de queue managager kan veroorzaken.

  Versie 1.02 18-11-2021 NCSC-2021-0975  
 
medium
high
Signed-PGP →  
18-11-2021
medium
high
NCSC-2021-0975 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Er zijn updates beschikbaar gesteld voor CentOS 7 en OpenSUSE Leap 15.2 om de kwetsbaarheden te verhelpen.

  Versie 1.01 17-11-2021 NCSC-2021-0975  
 
medium
high
Signed-PGP →  
17-11-2021
medium
high
NCSC-2021-0975 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in Java 11 OpenJDK voor OpenSUSE Leap 15.3.

  Versie 1.00 05-11-2021 NCSC-2021-0975  
 
medium
high
Signed-PGP →  
05-11-2021
medium
high
NCSC-2021-0975 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.