Kwetsbaarheden verholpen in Juniper JunOS

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.03 14-11-2023 NCSC-2023-0426  
 
high
high
Signed-PGP →
 
14-11-2023
high
high
NCSC-2023-0426 [1.03] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Manipulatie van gegevens
  • Omzeilen van authenticatie
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Omschrijving

Omschrijving

Juniper heeft kwetsbaarheden verholpen in de PHP-laag van J-web, draaiend op EX en SRX series systemen. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende met toegang tot J-web kan de kwetsbaarheden misbruiken om beveiligingsmaatregelen te omzeilen, instellingen te manipuleren en willekeurige bestanden te uploaden naar het kwetsbare systeem. In keten kunnen de kwetsbaarheden leiden tot uitvoer van willekeurige code met rechten van de beheerder.

Er is Proof-of-Concept-code (PoC) gepubliceerd, waarin de kwetsbaarheden in keten worden misbruikt en kwaadwillenden op afstand in staat zijn php-bestanden te uploaden en uit te (laten) voeren. Hiermee is uitvoer van willekeurige code met rechten van de beheerder mogelijk.

Voor succesvol misbruik heeft de kwaadwillende toegang nodig tot de J-web interface. Het is goed gebruik een dergelijke interface niet publiek toegankelijk te hebben, maar af te steunen op een afgesloten beheer-LAN.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Juniper JunOS

Juniper EX Series Ethernet Switches
Juniper SRX Series Firewalls

Oplossingen

Oplossingen

Juniper heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in JunOS voor EX en SRX systemen. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-36844, CVE-2023-36845, CVE-2023-36846, CVE-2023-36847, CVE-2023-36851

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 31
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.03 14-11-2023 NCSC-2023-0426  
 
high
high
Signed-PGP →
 
14-11-2023
high
high
NCSC-2023-0426 [1.03] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Juniper SIRT meldt rapporten te ontvangen dat actief misbruik wordt waargenomen. De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft onverminderd HIGH/HIGH

  Versie 1.02 11-09-2023 NCSC-2023-0426  
 
high
high
Signed-PGP →
 
11-09-2023
high
high
NCSC-2023-0426 [1.02] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Onderzoekers hebben een nieuwe kwetsbaarheid gepubliceerd. Deze kwetsbaarheid heeft kenmerk CVE-2023-36851 toegekend gekregen. Misbruik van de kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende alsnog in staat om willekeurige bestanden te uploaden op SRX-systemen. Ook wanneer ze voorzien zijn van de laatste updates.

EX systemen zijn niet kwetsbaar.

Uitvoer van willekeurige code is NIET mogelijk, wanneer de systemen voorzien zijn van de laatste updates. Juniper adviseert dan ook om de beschikbare updates zo snel mogelijk in te zetten.

De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft onverkort HIGH/HIGH

  Versie 1.01 29-08-2023 NCSC-2023-0426  
 
high
high
Signed-PGP →
 
29-08-2023
high
high
NCSC-2023-0426 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Er is Proof-of-Concept-code (PoC) gepubliceerd, waarin de kwetsbaarheden in keten worden misbruikt en kwaadwillenden op afstand in staat zijn php-bestanden te uploaden en uit te (laten) voeren. Hiermee is uitvoer van willekeurige code met rechten van de beheerder mogelijk.

Succesvol misbruik vereist wel dat de kwaadwillende toegang heeft tot de j-web interface, welke onder normale omstandigheden alleen voor beheerders toegankelijk is en afsteunt op een separate beheeromgeving.

Door de eenvoud van misbruik echter, verwacht het NCSC binnen afzienbare tijd aanvallen op publiek toegankelijke interfaces en verhoogt daarom de inschaling van dit beveiligingsadvies naar HIGH/HIGH.

  Versie 1.00 18-08-2023 NCSC-2023-0426  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
18-08-2023
medium
high
NCSC-2023-0426 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.