Kwetsbaarheden verholpen in Ivanti Endpoint Manager

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 14-06-2024 NCSC-2024-0236  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
14-06-2024
medium
high
NCSC-2024-0236 [1.02] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

  • Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection')
Omschrijving

Omschrijving

Ivanti heeft kwetsbaarheden verholpen in Endpoint Manager. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om middels SQL Injection willekeurige code uit te voeren op het systeem. Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende toegang hebben tot de lokale infrastructuur waar het EPM systeem is geïmplementeerd. Onderzoekers hebben Proof-of-Concept-code gepubliceerd, waarmee de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2024-29824 kan worden aangetoond.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

ivanti endpoint_manager

Oplossingen

Oplossingen

Ivanti heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Ivanti EPM 2022 SU5. Zie bijgevoegde referenties voor meer informatie.

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-29822, CVE-2024-29823, CVE-2024-29824, CVE-2024-29825, CVE-2024-29826, CVE-2024-29827, CVE-2024-29828, CVE-2024-29829, CVE-2024-29830, CVE-2024-29846

  Versie 1.02 14-06-2024 NCSC-2024-0236  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
14-06-2024
medium
high
NCSC-2024-0236 [1.02] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Update

Update

Onderzoekers hebben Proof-of-Concept-code (PoC) gepubliceerd, waarmee de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2024-29824 kan worden aangetoond. Uitvoer van de PoC vereist kennis van de inrichting van het systeem en toegang tot de lokale infrastructuur waar het EPM is geïmplementeerd.

  Versie 1.01 27-05-2024 NCSC-2024-0236  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
27-05-2024
medium
high
NCSC-2024-0236 [1.01] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Update

Update

Referentie toegevoegd

  Versie 1.00 27-05-2024 NCSC-2024-0236  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
27-05-2024
medium
high
NCSC-2024-0236 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.