Kwetsbaarheid verholpen in OpenSSL

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.13 13-02-2020 NCSC-2019-0159  
 
medium
high
Signed-PGP →  
13-02-2020
medium
high
NCSC-2019-0159 [1.13] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Er bevindt zich een padding-oracle-kwetsbaarheid in OpenSSL. Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om gevoelige informatie te bemachtigen. Om de kwetsbaarheid te kunnen misbruiken moeten er "non-stitched"-ciphersuites in gebruik zijn. Daarnaast moet de kwetsbare applicatie tweemaal de SSL_shutdown-functie aanroepen.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

CentOS
Debian
IBM AIX
OpenSUSE
Red Hat Enterprise Linux
SUSE
Ubuntu

IBM Aspera Client
IBM Aspera Suite
IBM MQ
IBM Rational ClearCase
OpenSSL OpenSSL
OpenSSL Project OpenSSL
Xerox AltaLink
Xerox WorkCentre

C8055

Oplossingen

Oplossingen

De ontwikkelaars van OpenSSL hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de updates downloaden van de website van OpenSSL. Voor meer informatie, zie [Link]

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 6 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie [Link]

Debian

Debian heeft updates van openssl beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

IBM

IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor AIX 7.1 en 7.2, IBM Rational ClearCase en Aspera. Meer informatie over de beschikbaarheid van deze updates treft u aan via de volgende locatie:

AIX [Link]

Aspera [Link]

IBM MQ [Link]

IBM Rational ClearCase [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en 15.1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

Leap 15.0 [Link]

Leap 15.1 [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE Linux Enterprise 11 en 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

12 [Link] [Link]

11 [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS en 18.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Xerox

Xerox heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden in onderstaande document:

AltaLink [Link]

WorkCentre [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-1559

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 23
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Nee 1
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.13 13-02-2020 NCSC-2019-0159  
 
medium
high
Signed-PGP →  
13-02-2020
medium
high
NCSC-2019-0159 [1.13] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor Aspera producten.

  Versie 1.12 28-01-2020 NCSC-2019-0159  
 
medium
high
Signed-PGP →  
28-01-2020
medium
high
NCSC-2019-0159 [1.12] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor MQ.

  Versie 1.11 01-11-2019 NCSC-2019-0159  
 
medium
high
Signed-PGP →  
01-11-2019
medium
high
NCSC-2019-0159 [1.11] Signed-PGP →
Update

Update

Xerox heeft updates uitgebracht voor AltaLink om de kwetsbaarheid
te verhelpen.

  Versie 1.10 27-08-2019 NCSC-2019-0159  
 
medium
high
Signed-PGP →  
27-08-2019
medium
high
NCSC-2019-0159 [1.10] Signed-PGP →
Update

Update

Xerox heeft updates uitgebracht voor WorkCentre om de kwetsbaarheid te verhelpen.

  Versie 1.09 19-08-2019 NCSC-2019-0159  
 
medium
high
Signed-PGP →  
19-08-2019
medium
high
NCSC-2019-0159 [1.09] Signed-PGP →
Update

Update

De ontwikkelaars van Red Hat en CentOS hebben updates beschikbaar gesteld voor OpenSSL.

  Versie 1.08 28-06-2019 NCSC-2019-0159  
 
medium
high
Signed-PGP →  
28-06-2019
medium
high
NCSC-2019-0159 [1.08] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor de OpenSSL implementatie in IBM Rational ClearCase.

  Versie 1.07 19-06-2019 NCSC-2019-0159  
 
medium
high
Signed-PGP →  
19-06-2019
medium
high
NCSC-2019-0159 [1.07] Signed-PGP →
Update

Update

De ontwikkelaars van SUSE hebben updates voor SUSE Linux Enterprise 12 uitgegeven om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie de paragraaf "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

  Versie 1.06 22-05-2019 NCSC-2019-0159  
 
medium
high
Signed-PGP →  
22-05-2019
medium
high
NCSC-2019-0159 [1.06] Signed-PGP →
Update

Update

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1.

  Versie 1.05 17-04-2019 NCSC-2019-0159  
 
medium
high
Signed-PGP →  
17-04-2019
medium
high
NCSC-2019-0159 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

IBM heeft updates voor AIX uitgegeven om de kwetsbaarheid te verhelpen. Zie voor meer informatie de paragraaf "Mogelijke oplossingen".

  Versie 1.04 03-04-2019 NCSC-2019-0159  
 
medium
high
Signed-PGP →  
03-04-2019
medium
high
NCSC-2019-0159 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor OpenSSL.

  Versie 1.03 11-03-2019 NCSC-2019-0159  
 
medium
high
Signed-PGP →  
11-03-2019
medium
high
NCSC-2019-0159 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE 12. Voor meer informatie, zie Mogelijke oplossingen.

  Versie 1.02 01-03-2019 NCSC-2019-0159  
 
medium
high
Signed-PGP →  
01-03-2019
medium
high
NCSC-2019-0159 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Debian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.

  Versie 1.01 28-02-2019 NCSC-2019-0159  
 
medium
high
Signed-PGP →  
28-02-2019
medium
high
NCSC-2019-0159 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Ubuntu heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.

  Versie 1.00 27-02-2019 NCSC-2019-0159  
 
medium
high
Signed-PGP →  
27-02-2019
medium
high
NCSC-2019-0159 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.