Kwetsbaarheid verholpen in bzip2

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.06 26-08-2019 NCSC-2019-0504  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
26-08-2019
medium
medium
NCSC-2019-0504 [1.06] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

De ontwikkelaars van bzip2 hebben een kwetsbaarheid verholpen. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende op afstand in staat een Denial-of-Service-aanval uit te voeren met mogelijk het uitvoeren van willekeurige code onder rechten van de gebruiker tot gevolg. Om de kwetsbaarheid te misbruiken moet de kwaadwillende het slachtoffer bewegen een malafide bestand te decomprimeren.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Canonical Ubuntu Linux
Debian Linux
FreeBSD
OpenSUSE
SUSE Linux Enterprise

bzip2
ClamAV

Oplossingen

Oplossingen

De ontwikkelaars van bzip2 hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Debian

Debian heeft updates van beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 (Jessie) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

FreeBSD

FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in . Meer informatie over deze updates [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 15.1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 en SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15-SP1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS, 18.10 en 19.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

ClamAV

ClamAV heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in versie 0.101.4. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-12900

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 19
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Complexe handelingen 1
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.06 26-08-2019 NCSC-2019-0504  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
26-08-2019
medium
medium
NCSC-2019-0504 [1.06] Signed-PGP →
Text
Update

Update

De ontwikkelaars van ClamAV hebben de kwetsbaarheid in bzip2 verholpen binnen ClamAV. Tevens is de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-12625 geadresseerd. Deze kwetsbaarheid betreft het ontbreken van een time-out, waardoor ClamAV kwetsbaar is voor een Denial-of-service middels het versturen van een zogenaamde zip-bomb. (een geprepareerd zip-bestand dat eindeloos blijft uitpakken)

  Versie 1.05 08-08-2019 NCSC-2019-0504  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
08-08-2019
medium
medium
NCSC-2019-0504 [1.05] Signed-PGP →
Text
Update

Update

De ontwikkelaars van FreeBSD hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen.

  Versie 1.04 22-07-2019 NCSC-2019-0504  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
22-07-2019
medium
medium
NCSC-2019-0504 [1.04] Signed-PGP →
Text
Update

Update

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in bzip2.

  Versie 1.03 16-07-2019 NCSC-2019-0504  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
16-07-2019
medium
medium
NCSC-2019-0504 [1.03] Signed-PGP →
Text
Update

Update

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 en SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15-SP1.

  Versie 1.02 27-06-2019 NCSC-2019-0504  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
27-06-2019
medium
medium
NCSC-2019-0504 [1.02] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS, 18.10 en 19.04.

  Versie 1.01 25-06-2019 NCSC-2019-0504  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
25-06-2019
medium
medium
NCSC-2019-0504 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Debian heeft een update beschikbaar gesteld voor Debian 8.0 (Jessie)
om de kwetsbaarheid in bzip2 te verhelpen.

  Versie 1.00 24-06-2019 NCSC-2019-0504  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
24-06-2019
medium
medium
NCSC-2019-0504 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.