Kwetsbaarheid verholpen in Dovecot

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.07 27-09-2019 NCSC-2019-0672  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
27-09-2019
medium
high
NCSC-2019-0672 [1.07] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid verholpen in Dovecot. Een kwaadwillende kan door het misbruiken van de kwetsbaarheid een Denial-of-Service veroorzaken en mogelijk willekeurige code uitvoeren onder de rechten van het systeem.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Canonical
CentOS
Debian
Fedora
Oracle Enterprise Linux
RedHat
SUSE Linux Enterprise Server

Dovecot

Oplossingen

Oplossingen

Debian en Ubuntu hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande paginas [Link] [Link]

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 7 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 30. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Oracle Linux 7 [Link]

Oracle Linux 8 [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

RHEL 7 [Link]

RHEL 8 [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-11500

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 23
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Complexe handelingen 1
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.07 27-09-2019 NCSC-2019-0672  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
27-09-2019
medium
high
NCSC-2019-0672 [1.07] Signed-PGP →
Text
Update

Update

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor Dovecot.

  Versie 1.06 25-09-2019 NCSC-2019-0672  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
25-09-2019
medium
high
NCSC-2019-0672 [1.06] Signed-PGP →
Text
Update

Update

OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor SUSE Linux Enterprise Server.

  Versie 1.05 25-09-2019 NCSC-2019-0672  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
25-09-2019
medium
high
NCSC-2019-0672 [1.05] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Oracle Linux heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
verhelpen.

  Versie 1.04 23-09-2019 NCSC-2019-0672  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
23-09-2019
medium
high
NCSC-2019-0672 [1.04] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Oracle Linux heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
verhelpen.

  Versie 1.03 20-09-2019 NCSC-2019-0672  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
20-09-2019
medium
high
NCSC-2019-0672 [1.03] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 7 om de kwetsbaarheid te verhelpen.

  Versie 1.02 20-09-2019 NCSC-2019-0672  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
20-09-2019
medium
high
NCSC-2019-0672 [1.02] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 8 om de kwetsbaarheid te verhelpen.

  Versie 1.01 02-09-2019 NCSC-2019-0672  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
02-09-2019
medium
high
NCSC-2019-0672 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 30 om de
kwetsbaarheid te verhelpen.

  Versie 1.00 29-08-2019 NCSC-2019-0672  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
29-08-2019
medium
high
NCSC-2019-0672 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.