Kwetsbaarheden verholpen in Apache HTTP Server

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.07 18-12-2020 NCSC-2019-0654  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
18-12-2020
medium
high
NCSC-2019-0654 [1.07] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Cross-Site Scripting (XSS)
  • Denial-of-Service (DoS)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Apache heeft kwetsbaarheden verholpen in de Apache HTTP Server. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Denial-of-Service (DoS)
  • Cross-Site Scripting (XSS)
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Debian OpenSUSE
SUSE
Ubuntu
Red Hat Enterprise Linux

Apache Software Foundation Apache HTTP Server
IBM WebSphere Application Server
Netapp ONTAP

Oplossingen

Oplossingen

Apache heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Debian

Debian heeft updates van apache2 beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

IBM

IBM heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in WebSphere. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

NetApp

NetApp heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Clustered Data ONTAP. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 15.1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 8. Voor Red Hat Enterprise Linux 8 is de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-9517 verholpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 19.04, 18.04 LTS en 16.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-10081, CVE-2019-10082, CVE-2019-10092, CVE-2019-10097, CVE-2019-10098, CVE-2019-9517

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.07 18-12-2020 NCSC-2019-0654  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
18-12-2020
medium
high
NCSC-2019-0654 [1.07] Signed-PGP →
Text
Update

Update

NetApp heeft updates beschikbaar gesteld voor NetApp ONTAP.

  Versie 1.06 25-09-2019 NCSC-2019-0654  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
25-09-2019
medium
high
NCSC-2019-0654 [1.06] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Apache HTTP Server.

  Versie 1.05 20-09-2019 NCSC-2019-0654  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
20-09-2019
medium
high
NCSC-2019-0654 [1.05] Signed-PGP →
Text
Update

Update

IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor WebSphere Application Server om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-10092 en CVE-2019-10098 te verhelpen.

  Versie 1.04 18-09-2019 NCSC-2019-0654  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
18-09-2019
medium
high
NCSC-2019-0654 [1.04] Signed-PGP →
Text
Update

Update

De ontwikkelaars van Ubuntu hebben updates uitgegeven om de kwetsbaarheden te verhelpen in Ubuntu 19.04, 18.04 LTS en 16.04 LTS. Zie voor meer informatie de paragraaf "Mogelijke oplossingen".

  Versie 1.03 09-09-2019 NCSC-2019-0654  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
09-09-2019
medium
high
NCSC-2019-0654 [1.03] Signed-PGP →
Text
Update

Update

SUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor informatie.

  Versie 1.02 03-09-2019 NCSC-2019-0654  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
03-09-2019
medium
high
NCSC-2019-0654 [1.02] Signed-PGP →
Text
Update

Update

OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen

  Versie 1.01 27-08-2019 NCSC-2019-0654  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
27-08-2019
medium
high
NCSC-2019-0654 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

De ontwikkelaars van Debian hebben updates beschikbaar gesteld voor Apache HTTPD server.

  Versie 1.00 16-08-2019 NCSC-2019-0654  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
16-08-2019
medium
high
NCSC-2019-0654 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.